Ebba J

Dahlberg

Frilansande skådespelare 

"För hennes hängivna undersökande av språket -såväl det argumenterande som det skriftliga, såväl det dialektala som det kroppsliga - och för tankemässig, språklig och etiska noggrannhet går 2019 års stipendium ur Olle Linds minnesfond för unga skådespelare till
Ebba J Dahlberg" 

Stipendiegruppen vid Teaterhögskolan i Malmö