EBBA J DAHLBERG
         ACTRESS

Welcome

I am a newly graduated freelance actor from the Theater Academy in Malmö.
This spring I´m in the play "Malala" - Theater Jalada - directed by Agnes and Annika Kofoed.

 

Stipendiegruppen vid Teaterhögskolan i Malmös motivering för 2019 utmärkelse:
"För hennes hängivna undersökande av språket -såväl det argumenterande som det skriftliga, såväl det dialektala som det kroppsliga - och för tankemässig, språklig och etiska noggrannhet går 2019 års stipendium ur Olle Linds minnesfond för unga skådespelare till 
Ebba J Dahlberg" 

 

The scholarship group at the Theater Academy of Malmö's motivation for 2019 award:
"For her devoted exploration of the language - both the argumentative as well as the written, as well as the dialectal as well as the physical - and for thoughtful, linguistic and ethical accuracy, the 2019 scholarship from Olle Lind's Young Actors Memorial Fund goes to Ebba J Dahlberg "

 

©2020 ebba j dahlberg. wix.com